img_2539.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Mina Jenabpour.