gma-9244-6_2.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Illustration: Lars Nyström/Göteborgs stadsmuseum.