fst_larv_slide.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: KMA och FST.