fst_100_27.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: José Figueroa