fst-stip-2019-webb_1_sn.jpg | Föreningen svenska tonsättare