eam-stories-12-221028_kopia.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.