eac56223-618f-415c-ac52-fb4b9b0d2a6f.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Västerås Sinfonietta. Foto: Jonas Bilberg.