e5461f77-528e-4912-8594-4895eb3eb18a.png | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: FST.