download.png | Föreningen svenska tonsättare

Foto: KLYS.