collage_pristagare_4.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: Anna Thorbjörnsson/Karolina Nilsson/Pär Bäckström.