cn_full_prp.png | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Classical:NEXT.