christ_j_1280.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Kungl. Musikaliska Akademien.