Christian Karlsen. Foto: Karl Gabor. | Föreningen svenska tonsättare

Karl Gabor.