casper_bjorner_stim_nyvd.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Stim.