arsstamma-23-1x1-230406.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.