Årsredovisning2020_grid_1x1.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.