agnes_kofoed_cb.jpeg | Föreningen svenska tonsättare

Agnes Kofoed Christianson, medlem i Konstmusiksystrar och numera FST:s medlem, invald i december 2023.Agnes Kofoed Christianson, medlem i Konstmusiksystrar och numera FST:s medlem, invald i december 2023.