8d326517-2543-4905-b682-e254e3cb6836.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Folkteatern