6b88ab9f-d2d3-4ff3-bfa8-c60570415faa.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: SPUK, Fotograf: Anne Ruponen