23._the_whole_network.jpg | Föreningen svenska tonsättare

Foto: Sine Nielsen