2023-03-24
Foto: Anders Wollbeck.
Grafisk formgving. Tegel & Hatt.
Samarbete med Skap och Stim Forward Fund

Vill du delta i ett unikt gränsöverskridande musikaliskt samarbete?

Nu kan du ansöka om att vara med i projektet När stjärnor kolliderar. Här får du möjlighet att skriva musik tillsammans med en annan musikskapare och låta dig inspireras av en annan kreativ person, samtidigt som du delar med dig av dina egna konstnärliga erfarenheter och kunskaper.

När stjärnor kolliderar är ett nytt samverkansprojekt mellan Föreningen Svenska Tonsättare, Skap och Stim Forward Fund i syfte att främja samarbete mellan skapare av olika musikaliska uttryck och att ge möjligheter och förutsättningar för fortsatt samarbete.

Så här går det till
När ansökningarna är mottagna väljs tio deltagare ut av projektets styrgrupp bestående av representanter från FST, Skap och Stim som också parar ihop deltagarna. Vi kommer att anordna en kick-off i maj för alla deltagare och musiker.

Därefter har varje deltagarpar cirka fyra månader på sig att komponera ett verk tillsammans om maximalt tio minuter och i mitten av november framförs verken vid en konsert i Stockholm. En ensemble finns att tillgå och det är självklart möjligt för kompositörerna att själva delta i framförandet. Verken kan antingen vara instrumentala eller innehålla sång.

Ett arvode utgår till varje deltagare om 20 000 kr + moms. Det kan kvitteras ut så snart arbetet påbörjats. Det kommer även finnas möjlighet att få bidrag för resor och boende om de som samarbetar inte bor i samma stad.

Kriterier för ansökan
* För att ansöka om medverkan i projektet krävs att du är Stim-ansluten.
* Du ansöker genom att skicka ett mail till stjarnkrock@fst.se där du bifogar ett kortfattat CV med beskrivning av din tidigare verksamhet samt personligt brev där du beskriver varför du vill delta, vad du förväntar dig av samarbetet och vad du bidrar med i den kreativa processen.

Skicka in ansökan senast den 14 april till stjarnkrock@fst.se