2023-05-25
Foto: Ann-Christin Biel

Varför ska man deponera sina verk på Svensk Musik?

Tre frågor till Svensk Musiks musikbibliotekarie Monika Glimskär

Vem är du, Monika Glimskär? 
Jag är Svensk Musiks musikbibliotekarie efter Gustaf Bergel som gått i pension. Jag måste säga att jag hittat mitt drömjobb där jag får jobba både med noter och samtida musik!

Notskrift har alltid intresserat mig - oavsett om det rör sig om medeltida notation, 1700-talsnoter tryckta från graverade plåtar eller samtida grafisk notation. Innan jag började jobba på Svensk Musik visste jag inte att även datorutskrivna noter kunde ha ett personligt uttryck, vilket jag tycker är väldigt spännande. Jag har musikvetenskaplig bakgrund men intresset för samtida konstmusik fick jag redan i körklassen på musikgymnasiet på Kungsholmen där vi sjöng en hel del samtida verk. Därefter genom mitt första jobb inom branschen som var på Rikskonserter som assistent under Stockholm New Music.

Jag har nu arbetat på Svensk Musik i ett och ett halvt år och det är alltid lika spännande att öppna filerna med ett nytt verk. Jag uppskattar verkligen också kontakten med er tonsättare – alltid finns det något att lära sig eller snöa in på!     

Varför ska man deponera sina verk på Svensk Musik?
Att deponera sina noterade oförlagda verk hos oss är ett smidigt sätt att tillgängliggöra sina verk, och ingår som en service för Stimanslutna. Vi har en online-katalog och shop som besöks av musiker, körledare, dirigenter, konsertproducenter, journalister och andra inom musikbranschen.

När vi får in en beställning trycks partitur och stämmor i ett högkvalitativt papper för att göra det så funktionellt som möjligt för musiker och sångare. Sedan får man givetvis tryckta friexemplar av partituret, och om man har en beställning på ett orkesterverk eller en opera kan man dessutom få ett stöd från oss för stämutskrift. 

Musiken ligger tryggt hos oss då vi förvarar både handskrivna original och tryckta exemplar av digitalt inlämnat notmaterial på Riksarkivet så att den ska kunna finnas kvar för all framtid.

Vad ska man tänka på när man deponerar sina verk?
Nummer ett är att först registrera verket hos Stim! Nummer två är att lämna in i god tid till oss om man har en konsert eller ett uruppförande i faggorna. Vi får in 1-2 nya verk per dag så det kan bli riktigt hektiskt ibland då allt notmaterial ska gås igenom, katalogiseras, sedan tryckas och slutligen postas till beställaren. Orkestrarna och körerna måste också få generöst med tid till att repetera in verket.

När du deponerar dina verk bifogas en deponeringsblankett som laddas ner från vår hemsida där du fyller i önskat format, uruppförandedatum mm. Detaljerna kring hur notmaterialet ska utformas, t ex var sidnumren ska placeras, kan man läsa om i våra deponeringsregler som också finns att ladda ner på vår hemsida, men du kan självklart alltid även höra av dig till mig med frågor innan du börjar deponera.

Mer information
Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig och mina kollegor på Svensk Musik, och kom gärna förbi oss för att hämta de tryckta friexemplaren av dina inlämnade verk! För snabbast hantering skickas verken in till deponera@svenskmusik.org