2019-03-07
Jörgen Petterson
Foto: Ann Rosén
New Europan Ensemble

Välkomna till Svensk Musikvår 2019, 14-19 mars

Svensk Musikvår – Festivalen för svensk konstmusik invigs högtidligt på Berwaldhallen i Stockholm torsdagen den 14 mars och forsätter sedan i fem dagar med fantastiska evenemang på flera av Stockholms främsta scener för konst och musik.

Stockholms Saxofonkvartett, initiativtagare och huvudman för festivalen, öppnar Svensk Musikvår 2019 med FST:s jubileumsfanfar, samkomponerad av 38 av föreningens medlemmar och en spegling av såväl föreningens som hela Sveriges konstmusikaliska bredd.

Hej Jörgen Pettersson, festivalledare för Svensk Musikvår! Snart är det dags för den fjärde upplagan av Svensk Musikvår i Stockholm. Hur ser programmet ut? Bjuds det på några överraskningar?

Jörgen: Särskilt glada är vi att få välkomna våra internationella gäster i New European Ensemble. De är en av Europas främsta ensembler inom nutida konstmusik och med sina fyra framträdanden blir de årets självskrivna festivalensemble. De presenterar bland annat ett helsvenskt program med ett uruppförande av Miklós Maros och Jenny Hettnes verk som gjorde henne till årets Järnåkersprisvinnare.

I år presenterar vi dessutom tre viktiga tonsättarforum: den mångsidiga förberedande utbildningen på Tonsättarskolan Kapellsberg, KMH - Kungliga Musikhögskolans anrika tonsättarutbildning med ständig utveckling framåt samt Visby International Centre for Composers där yrkesverksamma tonsättare från hela världen får komma och jobba i en inspirerande och kreativ miljö. Genom ett samarbete med Konstnärsnämnden har verksamheten i Visby utvecklats ytterligare genom kunskapsutbyten mellan de inbjudna tonsättarna och svenska musiker.

Bjuder ni på några uruppföranden?

Jörgen: För att kunna medverka till att skapa en ny standardrepertoar måste musiken få framföras om och om igen. Att uruppföra verk under festivalen är därför inget självändamål. Ändå blir det runt 25 uruppföranden vilket visar hur angelägen festivalen är och vilket behov det finns av en festival som Svensk Musikvår.

Stockholms Saxofonkvartett, där du själv ingår, kommer att framföra FST:s jubileumsfanfar, som framfördes vid FST:s 100-års jubileet förra året. Hur är den att spela?

Jörgen: Det en utmaning. Stycket består av 38 korta delar komponerade av lika många tonsättare. Det gäller att blixtsnabbt hitta karaktären i varje del. Här har vi en enorm nytta av att vi tidigare framfört så mycket musik av svenska tonsättare. Framför allt är det Erik Peters genomarbetade och snillrika arrangemang av alla korta fanfarer som gör att stycket på ett naturligt sätt flödar fram. Här får vi som musiker och inte minst publiken ta del av den hantverksskicklighet, humor, idérikedom och skaparglädje som finns hos FST:s medlemmar.

Hur fick ni idén till festivalen egentligen?

Jörgen: Vi startade festivalen helt enkelt för att vi inte kunde låta bli. Vår verksamhet är viktig och vi är stolta över vad vi tillsammans åstadkommer. Genom festivalen har vi skapat ett forum där vi kan synliggöra vår konstform. Genom att samverka med institutionerna får vi även tillgång till några av våra viktigaste musikscener och professionella samarbetspartners vilket gör att festivalen blir ett ypperligt tillfälle att visa vilka möjligheter och vilken bredd som finns inom den nutida konstmusikens område.
Svensk Musikvår 2019 hålls i Stockholm mellan den 14 och 19 mars.

Hela programmet finns presenterat här.

#svenskmusikvår