2023-04-17
Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.
Årsstämma

Välkommen till FST:s årsstämma och middag 28 april

FST välkomnar sina medlemmar till föreningsstämma fredagen den 28 april kl. 15-17. Stämman och efterföljande föreningsmiddag äger rum på Wenner-Gren Center (WGC24), Sveavägen 166 i Stockholm.

I samband med stämman anordnas en utbildning i juridik för tonsättare med FST:s nye juridiske rådgivare Thorbjörn Öström samt en middag. 

PROGRAM
12.00-12.50 Lunch i restaurangen, plan 24.
12.50-14.15 Utbildning i juridik för tonsättare med FST:s nye juridiske rådgivare Thorbjörn Öström. Lokal Biblioteket, plan 23.
14.00-15.00 Fika
15.00-17.00 Stämma i Axel Wenner-Gren-salen, entréplan.
17.00-18.30 Mingel med drink. Heders- och passiva medlemmara ansluter.
18.30-00.00 Middag, Festvåningen, plan 24.

Datum och plats
Stämman och efterföljande föreningsmiddag äger rum fredagen den 28 april på Wenner-Gren Center (WGC24). Adressen är Sveavägen 166 i Stockholm. Stämman hålls på gatuplanet och efterföljande middag sker i festvåningen på plan 24.

Anmälan och närvaro
Årets stämma hålls enbart fysiskt och FST:s stadgar medger inte röstning via fullmakt.
Formuläret är nu stängd, men det finns ett fåtal platser kvar. Sänd en mail till kansli@fst.se om du önskar att delta. 

Dagordning och stämmohandlingar
Dagordning och samtliga stämmohandlingar kommer finnas tillgängliga för nedladdning och läsning på Medlemssidorna cirka tio dagar innan stämman äger rum.

Information för tillresande medlemmar
​Mer information för tillresande medlemmar finns på FST:s interna Medlemssidor (Obs! inloggning krävs). 

Vid ytterligare frågor, vänligen maila till kansli@fst.se