2022-12-07
Mattias Petersson, Fylkingen 2022. Foto: Martin Jonsson Tibblin. Collage: Tegel & Hatt Design Agency.
INBJUDAN

Välkommen till en heldag med elektronmusiken i fokus 18 januari

Svenska Tonsättare arrangerar en konferens och konsert för att samlas kring den elektroakustiska musiken den 18 januari 2023 på Fylkingen i Stockholm.

Elektroakustisk musik har en lång och spännande historia och är idag en livskraftig företeelse inom flera områden. Den 18 januari på Fylkingen i Stockholm träffas några av Sveriges mest aktiva EAM-tonsättare som också innehar olika roller kopplade till den elektroakustiska musiken. Vi samtalar om sammanhang där EAM finns eller borde finnas, om den elektroakustiska musiken i klubbmiljön och inom scenkonsten. Vi samtalar om institutionernas roll och vad EAM kan vara samt om framtida utsikter för denna sorts musik.

Plats: Fylkingen, Stockholm. 
Tid: Onsdagen den 18 januari 2023, kl. 11-20 (dörrarna öppnas kl. 10.30) 
Pris: Fri entré. 

PROGRAM

10.30–11.00   Dörrarna öppnas
11.00–11.15    Välkommen. Marcus Wrangö, curator och Martin Jonsson Tibblin, ordförande FST.
11.15–12.00   50 år med elektronisk musik – om Grippes gärning och musik.
                         Magnus Bunnskog i samtal med Ragnar Grippe.
12.00–13.00   Lunch
13.00–13.45   Vilken status har elektroakustiskmusik (EAM) idag?
                         Martin Jonsson Tibblin i samtal med Kim Hedås.
13.45–14.00   Kaffepaus
14.00–14.45   Internationell utblick och inblick. Mats Erlandsson i samtal med Savannah Agger.
14.45–15.00   Kaffepaus
15.00–15.45  Konst eller funktion? Elektronmusiken i klubbvärlden
                         Mattias Petersson samtalar med Kajsa Blom.
15.45–16.00   Tid för informella samtal
16.00–16.45   Samtiden mot framtiden
                         Marcus Wrangö samtalar med Mikael Lindblad Ehnborg och Erik Peters.
16.45–17.00   Konserten smygstartar med det troligt första svenska EAM-verket
                         Bengt Hambraeus (SE) Doppelrohr II (1955)
17.00–18.00   Mingel
18.00–19.30   Elektroakustisk konsert för 8 högtalare 
                        Mariam Gviniashvili (GE/NO) Perihelion (2019)
                        Andrew Raffo Dewer (US) Spatial Study (2019)
                        Adele Kosman (SE)  If it were for me you’d piece me up (2018)
                        Anders Blomqvist (SE) Löpa Varg (1995)
                        Siri Landgren (SE) a semblence of order (2010)
                        Maria W Horn (SE) Ave (2018)

Med reservation för eventuella ändringar.

Varmt välkommen!

Anmälan görs här.  
OSA: Vänligen svara senast 13/1. 

Läs Johanna Paulsson artikel/krönika i Dagens Nyheter, 21 januari 2023