2020-05-05
Västerås Sinfonietta. Foto: Jonas Bilberg.
UTLYSNING

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik 11 november 2020 i Västerås

I syfte att bredda den svenska orkesterrepertoaren anordnar Föreningen Svenska Tonsättare för femte gången en presentationsdag för nutida orkestermusik. I år sker programmet den 11 november i Västerås Konserthus i samarbete med Västmanlandsmusiken, Kungl. Musikaliska akademien och Svensk Musik.

Västerås Sinfonietta – en orkester som "tror på variation, tradition och innovation", kommer att, under ledning av B Tommy Andersson, framföra upp till tio verk vid en offentlig konsert. Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd från svenska orkestrar, ensembler och dirigenter i syfte att sprida kännedom om ny svensk musik. Verken väljs ut av en oberoende urvalskommitté bestående av dirigent B Tommy Andersson och flera tonsättare. 

De utvalda tonsättarna presenterar sina verk på plats. Tryckta partitur av de presenterade verken och tonsättarnas andra verk kommer också att finnas tillgängliga. 

Utlysningskriterier

 • Endast Stimanslutna tonsättares verk kan anmälas.
 • Verket får inte vara äldre än 10 år.
 • Tonsättare (eller deras förlag) kan endast anmäla ett verk, eller utsnitt av ett verk.
 • Durata per verk eller utsnitt av verk får vara maximalt 7 minuter.
 • Maximal besättning är:
 • 2 flöjter (flöjt II kan också spela piccolo), 2 oboer (oboe II kan också spela engelskt horn)
 • 2 klarinetter (klarinett II kan också spela ess-klarinett eller basklarinett)
 • 2 fagotter (fagott II kan också spela kontrafagott), 2 horn, 2 trumpeter
 • 1 slagverkare som också spelar pukor
 • 6 förstavioliner, 5 andravioliner, 4 altfioler, 3 celli, 2 kontrabasar.
 • Verk med inslag av elektronik kan anmälas om den är förinspelad (bandstämma). Max 2 kanaler.
 • Verk utöver maximal durata eller maximal besättning, eller med specialinstrument, solister, liveelektronik eller liknande, kommer inte behandlas av urvalskommittén.
 • Komplett material (partitur+stämmor) måste vara utgivet av förlag eller deponerat på Svensk Musik innan anmälan kan ske.
 • För att deponera verk till Svensk Musik vänligen mejla verket till gustaf.bergel@svenskmusik.org.
 • Utvalda tonsättare förväntas närvara på presentationsdagen.
 • Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot erbjuds rese- och logikostnader för tillresande tonsättare.
 • En fristående urvalskommitté väljer ut upp till 10 verk som kommer att framföras den 11 november 2020 av Västerås Sinfonietta 

Anmälan 
Anmälan är nu öppen och sker genom detta Anmälningsformulär, senast måndagen den 1 juni 2020 kl 12.00.

Partitur måste laddas upp som pdf i anmälningsformuläret (skicka inga partitur per post eller per mejl till FST:s kansli).

Har du några frågor vänligen kontakta: Katharina Lind, FST:s projektledare via e-post: katharina.lind@fst.se

Mer information om Västerås Sinfonietta finns på Västmanlandsmusiken