2019-03-22

Utlysning Lilla Christ Johnson-priset 2019

Kungl. Musikaliska akademien utlyser Lilla Christ Johnson-priset 2019. Detta tonsättarpris utdelas till en yngre, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk, komponerat under senare år, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag. Prissumman är 40 000 kr.

Utlysning, ansökan, utdelning

Inspelningar av inlämnade verk är av stort värde för juryn. Förslagsställare ombeds därför att sända med en inspelning, där så är möjligt i digitalt format. Ljudfilen ska i så fall vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via Dropbox eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlärnnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov återsänds ej.

Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person. Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte tilldelas det Lilla Christ Johnson-priset. 

Förslag/ansökan ska vara insänt och åtföljas av ett partitur i pdf-format till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se  senast måndagen den 8 april.

För frågor välkommen att kontakta Anna Cronström via e-post anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se eller tel. 08-407 18 02.

Läs mer.