2024-01-22
2023-års tonsättarresident Mika Pelo vid Peterson-Bergers flygel på Sommarhagen under Tonsättar-after work i augusti 2023. Foto: Martin Jonsson Tibblin.
Utlysning

Utlysning av tonsättarresidens 2024 vid Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen

För andra året i rad utlyses ett tonsättarresidens på Sommarhagen, Frösön/Östersund. I residenset ingår ett beställningsverksuppdrag att komponera ett nytt verk. Deadline för ansökan är söndagen den 11 februari 2024.

Sommaren 2024 planerar Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen att i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare, och med stöd av Region Jämtland Härjedalen, genomföra ett Tonsättarresidens på Sommarhagen, Peterson-Bergers tonsättarhem på Frösön, Östersund.

Upplägg
Tonsättarresidenset innebär att en tonsättare erbjuds upp till 4 veckors boende och tillgång till Wilhelm Peterson-Bergers flygel på Sommarhagen. Tonsättarresidenset inkluderar ett beställningsuppdrag att komponera ett verk om 5 minuter i kategori B (se här för FST:s rekommenderade minimiarvoden för musikaliska beställningsverksuppdrag), där Peterson-Bergers flygel är ett av instrumenten. För samtliga utlysningskriterier och villkor, se här nedan.

Det nyskrivna verket planeras att uruppföras på Sommarhagen nästkommande sommar (2025), i samband med Sommarhagens årliga Musikdagar första helgen i augusti. Genom projektet vill Peterson-Berger Stiftelsen lyfta Wilhelm Peterson-Bergers musikaliska gärning och kulturarv och göra det relevant för nutiden och framtiden i gestaltad och publik form. Tonsättarresidenset blir det andra residenset som genomförs på Sommarhagen. Förra årets tonsättarresident Mika Pelos verk framförs under Sommarhagens Musikdagar i augusti 2024. På sikt är stiftelsens ambition att knyta ihop residenset med regionala ensembler, körer och musikutövare.

Utlysningskriterier och villkor

 • Stiftelsen ser helst att ansökande tonsättare är FST-medlem, men alla Stimanslutna upphovspersoner inom det konstmusikaliska området kan ansöka
 • Tonsättaren ska ha någon koppling till platsen (Östersund/Jämtland) och/eller tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger och/eller uppskatta hans musik. Den ansökandes motivering av dessa faktorer är av högsta vikt vid urvalet. Det är också viktigt att tonsättaren har en lust till, och erfarenhet av, att offentligt formulera sig kring och berätta om sin skapandeprocess.
 • Residenset genomförs under perioden 15 juni – 15 augusti 2024. Exakta datum överenskoms mellan stiftelsen och tonsättaren.
 • Tonsättaren ska vistas och arbeta vid residenset ca 3-4 veckor, dock minst 20 dygn och som mest 30 dygn.
 • Tonsättaren åtar sig att under residensperioden komponera ett stycke i kategori B (se FST:s rekommenderade minimiarvode här) där Peterson-Bergers flygel är ett av instrumenten, och till erbjudet kompositionsarvode (se nedan under Kompositionsarvode).
 • Tonsättaren ska under residenset medverka i upp till tre framträdanden på Sommarhagen (tonsättar-AW) där tonsättaren inför publik i lättsam form intervjuas i ca 30 minuter av projektledaren eller någon ur Peterson-Bergerstiftelsens styrelse. Syftet är att ge publiken en inblick i tonsättarens skapandeprocess och hur det är att idag arbeta som tonsättare.
 • Tonsättaren åtar sig att medverka i intervjuer i det fall media inkommer med sådan förfrågan.
 • Tonsättaren ska leverera kompositionen i form av partitur och ev. stämmor senast den 30 september.
 • Uruppförandet av verket planeras att äga rum under Sommarhagens Musikdagar i augusti 2025 och exakt datum bestäms i dialog med tonsättaren.
 • Tonsättaren ska delta i repetition av stycket i minst en dag, ca 1–3 dagar innan uruppförandet.
 • Tonsättaren ska närvara i samband med uruppförandet samt i ett efterföljande seminarium.

Deadline för att ansöka om tonsättarresidens är söndagen den 11 februari 2024. Ansök här!

Urvalsprocessen
Peterson-Berger Stiftelsens styrelse utser en tonsättare i dialog med personer i musiklivet (dirigent, musiker, tonsättare). Besked till sökande beräknas kunna ges den 20 februari. Därefter planerar stiftelsen att ansöka om Kulturrådets medel för Samverkan med komponist den 29 februari. Vald tonsättare förväntas medverka till ansökan med ljudexempel, CV och text om musikalisk idé.

Arvode för komposition, repetition och medverkan
Tonsättarens arvode motsvarar 41 000 kr brutto och inkluderar kompositionsarbete, ersättning för en repetitionsdag (2025) samt övriga åtaganden i samband med residenset (se ovan Utlysningskriterier och villkor). Arvodet är inom ramen för FST:s rekommenderade minimiarvoden för verk i kategori B (se här) och utbetalas efter att verket har levererats. Stiftelsen föredrar att tonsättaren fakturerar 54 000 kr exkl. 6% moms. 

Boende
Boende sker på Frösövallens vandrarhem i ett rum i huvudbyggnaden. Boendet är enkelt med toalett/dusch och kök i en separat byggnad som delas. Tillgång till bastu och lånecykel. Frösövallen ligger på 3-5 min promenadavstånd från Sommarhagen och samma mäktiga utsikt kan njutas på båda ställen. Kostnader för mat står tonsättaren själv för.

Tillgång till instrument/arbetsrum
Tonsättaren får tillgång till Peterson-Bergers flygel obegränsat under de tider som museet är stängt samt enligt schema som koordineras med visningsverksamheten.

Resebidrag
FST erbjuder resebidrag till tonsättarens resekostnader (inom Sverige).

För vidare upplysningar
Annica Sand, projektledare
E-post: annica.sand( at) houseofnewideas (dot) com
Telefon: +46 0)707 17 23 87

Välkommen att ansöka om Tonsättarresidens vid Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen här.