2018-10-25

Utlysning av FST-stipendium 2018

Utlysning av FST-stipendium, ansök senast 28 november.

FST-stipendiet kan sökas av yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare inom det konstmusikaliska området. Stipendium ges inte till amatörverksamhet eller till komponister under grundutbildning (inklusive konstnärlig högskola).

Senaste ansökningsdag är den 28 november kl. 16.00. Ansökan sker via detta formulär:

https://fst.se/formular/ansokningsformular-fst-stipendium-2018

(OBS! Om du är FST-medlem ansöker du enklast via formuläret på Medlemssidorna. När du är inloggad fylls då dina personuppgifter i automatiskt).

Urvalskriterier:

• Krav
- Den ansökande skall vara Stimansluten.
- Den ansökande ska ej ha fått Stim-stipendium eller Konstnärsnämndens arbetsstipendium (eller långtidsstipendium) innevarande år.
- Den ansökande kan inte erhålla FST-stipendium tre år i följd.

• Bedömningspunkter
- Den ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas.
- Den ansökandes ekonomiska situation beaktas.

Beslut om tilldelning tas av FST:s stipendiekommitté som består av tre föreningsmedlemmar utsedda av styrelsen, samt föreningens ordförande. Stipendiesumman som utdelas varierar från år till år beroende på tillgängliga stipendiemedel. Besked om tilldelning av FST-stipendier sker tidigast i mitten av december och publiceras på hemsidan. Utbetalning till stipendiater kan ske tidigast i slutet av december.