2024-03-14
2023 års pristagare: Marie Samuelsson och Rosali Grankull. Foto: Kungl. Musikaliska Akademien.
Utlysning

Utlysning av Christ Johnson-tonsättarpriserna 2024

Kungliga Musikaliska Akademien utlyser Christ Johnson-tonsättarpriserna 2024 ur Christ Johnson Musikprisfond.

Landets främsta belöningar för tonsättareChrist Johnson-priserna – har utdelats sedan 1958. Stora Christ Johnson-priset om 200 000 kronor och Lilla Christ Johnson priset om 80 000 kronor kommer att tillkännages och utdelas i samband med Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst i november 2024. 

Sista ansökningsdag är måndagen den 15 april 2024!

Stora Christ Johnson-priset om 200 000 kronor 
Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de senaste fem åren, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag. Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Prissumman är 200 000 kronor. 

Lilla Christ Johnson-priset om 80 000 kronor 
Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 10 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 15 instrument. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta, men kan komma ifråga för det Stora Christ Johnson-priset. Prissumman är 80 000 kronor. 

Utlysningsregler 
Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via WeTransfer eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov raderas efter juryarbetet.

Priset tillkännages och utdelas i samband med Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst i november 2024. 

Mer information om Christ Johnson-tonsättarpriser 2024 hittar du här och längst ner i pdf-filen. Ta också del av Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy här.

Ansökan
Förslag/ansökan ska vara insänt via Ansökningsformulär 2024 (pdf) som du hittar här och nedan. Ansökan ska åtföljas av ett partitur i pdf-format som e-postas tillsammans med ljudinspelning till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se. ​Sista ansökningsdag är måndagen den 15 april 2024

För frågor och information
Välkommen att kontakta Anna Cronström, ständige sekreterarens assistent, Kungl. Musikaliska Akademien, e-post: anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se, telefon 08-407 18 02. 

För mer information om Christ Johnson-priser, läs på Kungl. Musikaliska Akademiens webbsida
För tidigare pristagare, läs här

Foto fr v.: Marie Samuelsson tilldelades Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Christ Johnson-pris 2023 för sitt verk Brandnäva, dubbelkonsert för gitarr, violin och orkester och Rosali Grankull tilldelades Kungl. Musikaliska Akademiens Lilla Christ Johnson-pris 2023 för verket Identitetshandlingar i C-dur.