2021-03-09
Britta Byström och Malin Bång, 2020 års mottagare av Stora Christ Johnson-priset respektive Lilla Christ Johnson-priset. Kungl. Musikaliska Akademien.

Utlysning av Christ Johnson tonsättarpriser 2021

Kungliga Musikaliska Akademien utlyser nu Christ Johnson tonsättarpriser 2021 ur Christ Johnson Musikprisfond. I år kommer både Stora Christ Johnson-priset om 180 000 kronor och Lilla Christ Johnson priset om 60 000 kronor att utdelas. Sista ansökningsdag är 15 april 2021!

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958. Utlysningen är nu öppen till 15 april 2021.

Stora Christ Johnson-priset 
Priset utdelas till tonsättare, bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under de senaste fem åren, av stort format och hög konstnärlig halt. Verkets längd bör inte understiga 15 minuter. Det ska vara instrumenterat för minst 25 instrument. Priset kan också ges för en solokonsert eller verk med vokala och/eller elektroakustiska inslag. Den som en gång erhållit det Stora Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta. Prissumman är 180 000 kronor. 

Lilla Christ Johnson-priset 
Priset utdelas till yngre, högst 45 år, löftesrik tonsättare (ej studerande), bosatt och verksam i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, för ett orkesterverk komponerat under senare år (fem år), motsvarande kriterierna för det större priset. Den som tidigare tilldelats det Lilla Christ Johnson-priset kan inte på nytt tilldelas detta, men kan komma ifråga för det Stora Christ Jonson-priset. Prissumman är 60 000 kronor. 

Utlysningsregler 
Förslag/ansökan kan inlämnas av ledamöter av akademien, av företrädare för svenska musikinstitutioner och organisationer, av tonsättare eller annan enskild person.

Verket ska ha uppförts/uruppförts live, både partitur och liveinspelning bifogas, ej MIDI eller syntinspelningar. Ljudfilen ska vara i ett format som går att spela upp i en vanlig mediaspelare. Är ljudfilen större än 10MB kan du ladda upp den via WeTransfer eller liknande och bifoga länken i mailet. Inlämnande av enbart ljudprov godtas inte. Insänt partitur och ljudprov återsänds ej.

Priset tillkännages och utdelas i samband med Akademiens högtidssammankomst den 29 november 2021.
Mer information om Utlysning 2021 (pdf) hittar du här.
Ta del av Kungl. Musikaliska Akademiens etiska policy här.

Ansökan
Förslag/ansökan ska vara insänt via Ansökningsformulär 2021 (pdf) som du hittar nedan. Ansökan ska åtföljas av ett partitur i pdf-format som e-postas tillsammans med ljudinspelning till christjohnsonpriset@musikaliskaakademien.se.
Sista ansökningsdag är 15 april 2021. 
 

För frågor och information
Välkommen att kontakta Anna Cronström, ständige sekreterarens assistent, Kungl. Musikaliska Akademien, 
E-post: anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se, telefon 08-407 18 02. 
För mer information om Christ-Johnson-priser, se Kungl. Musikaliska Akademien. För tidigare pristagare, se här

Foto: Britta Byström tilldelades 2020-års Stora Christ Johnson-pris för dubbelkonserten Infinite Rooms. Malin Bång fick ta emot det Lilla Christ Johnson-priset för sitt verk Splinters of Ebullient Rebellion.