2015-04-02
Foto Thomas Carlgren

Urval Presentationsdag Ny musik för Orkester

I syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren, arrangeras den 3 juni en presentationsdag för ny orkestermusik i Berwaldhallen. En kommitté bestående av två tonsättare och två dirigenter har nu tagit fram tio verk om 5-7 minuter vardera, vilka kommer att presenteras för en publik av programråd hos svenska orkesterinstitutioner, dirigenter och andra inbjudna representanter för svenskt musikliv.

Projektet arrangeras av Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska Akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester, med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag.

Intresset för presentationsdagen har varit stort från såväl tonsättare som orkesterinstitutioner, och kommittén har bland ca 40 inskickade verk valt nedanstående. De utvalda verken är komponerade mellan 2006 och 2014, och kommer att antingen spelas i sin helhet eller i utsnitt om 5-7 minuter, under ledning av dirigenten Andreas Hansson. Målsättningen med projektet är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.


Urval Presentationsdag 3e juni 2015

Daniel Fjellström (f. 83): Quiet arcs/Pulsating surfaces
Olov Franzén (f. 46): Lamento di terra
Mauro Godoy Villalobos (f. 67): Nexo II
Jenny Hettne (f. 77): Reed/Motion
Kerstin Jeppsson (f. 48): Luce di notte
Molly Kien (f. 79): Pyramid (kort version)
Catharina Palmér (f. 63): Färd genom ögonblicket
Johan Svensson (f. 83): Bricks and waves
Miriam Tally (f. 76): Lament
Stefan Thorsson (f. 68): Don't bang the drum

Kommittén har detta första år tagit fasta på rekommendationen att ge företräde åt mindre namnkunniga tonsättare.
Under urvalsprocessen har vi beaktat stilistisk bredd och variation i orkesterstorlek.
Urvalet visar en tillfredsställande spridning avseende kön, ålder och geografi.

Stockholm 29 mars 2015

Britta Byström
Andreas Hanson
Joakim Unander
Paula af Malmborg Ward