2023-05-31
Wilhelm Peterson-Berger. Foto: Andreas Jarl.
Utlysning

Tonsättarresidens vid Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen

För första gången utlyses ett tonsättarresidens på Sommarhagen, Frösön/Östersund. I residenset ingår ett beställningsverksuppdrag att komponera ett nytt verk. Deadline för ansökan är söndagen den 11 juni.

Sommaren 2023 planerar Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen att i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare, och med stöd av Region Jämtland Härjedalen, genomföra ett Tonsättarresidens på Sommarhagen, Peterson-Bergers tonsättarhem på Frösön, Östersund

Upplägg
Tonsättarresidenset innebär att en tonsättare erbjuds upp till 4 veckors boende och tillgång till att komponera med Wilhelm Peterson-Bergers flygel på Sommarhagen. Tonsättarresidenset inkluderar också ett beställningsuppdrag att komponera ett verk om 5 minuter i kategori B. Det nyskrivna verket planeras att kunna uruppföras på Sommarhagen nästa sommar (2024), i samband med ett seminarium Tonsättaren i samhället igår-idag-imorgon

Genom projektet vill Peterson-Berger Stiftelsen lyfta Wilhelm Peterson-Bergers musikaliska gärning och kulturarv och göra det relevant för nutiden och framtiden i gestaltad och publik form. Detta tonsättarresidens i pilotform blir också en kick-off för Sommarhagens utvecklingsprojekt Intåg i framtiden och förhoppningen är att projektet ska leda till ett återkommande tonsättarresidens. Stiftelsens ambition är att på längre sikt knyta ihop residenset med regionala ensembler, körer och musikutövare. 

Utlysningskriterier och villkor

 • Stiftelsen ser helst att ansökande tonsättare är FST-medlem, men alla Stimanslutna upphovspersoner inom det konstmusikaliska området kan ansöka
 • Tonsättaren ska ha någon koppling till platsen (Östersund/Jämtland) och/eller tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger och/eller uppskatta hans musik. Den ansökandes motivering av dessa faktorer är av högsta vikt vid urvalet.
 • Residenset sker under perioden 10 juli – 20 aug. Överenskommelse om exakta datum sker mellan Stiftelsen och tonsättaren.
 • Tonsättaren ska vistas och arbeta vid residenset ca 3-4 veckor, dock minst 2 veckor och max 30 dygn.
 • Tonsättaren åtar sig att under residensperioden komponera ett stycke i kategori B, där Peterson-Bergers flygel är ett av instrumenten, och till erbjudet kompositionsarvode (se nedan under Kompositionsarvode).
 • Tonsättaren ska under residenset medverka i upp till tre tonsättar-AWs, där tonsättaren inför publik i lättsam form intervjuas i ca 30 minuter av projektledaren eller person ur Peterson-Berger-styrelsen. Syftet med dessa är att ge publiken en inblick i tonsättarens skapandeprocess och om att arbeta som nutida tonsättare.
 • Tonsättaren åtar sig att medverka i intervjuer i det fall media inkommer med sådan förfrågan.
 • Tonsättaren ska leverera kompositionen i form av partitur och ev. stämmor senast den 30 augusti. 
 • Uruppförandet av verket planeras att äga rum på Sommarhagen sommaren 2024 och exakt datum bestäms i dialog med tonsättaren.
 • Tonsättaren ska delta i repetition av stycket i minst en dag, ca 1–3 dagar innan uruppförandet.
 • Tonsättaren ska närvara i samband med uruppförandet samt i det efterföljande seminarium som planeras. 

Deadline för att ansöka om tonsättarresidens är söndagen den 11 juni 2023. Ansök här

Urvalsprocessen 
En urvalskommitté utsedd av FST:s styrelse, bestående av tre personer i musiklivet (dirigent, musiker, tonsättare), kommer att behandla ansökningarna och utifrån uppställda kriterier utse en tonsättare. Besked till ansökande beräknas kunna ges senast den 15 juni.

Kompositionsarvode
Tonsättarens arvode utbetalas efter att verket har levererats som bruttolön med 38 000 kr brutto, och inkluderar arvode för en repetitionsdag (2024) samt övriga åtaganden i samband med residenset vilka anges under avsnittet Utlysningskriterier och villkor.

Boende
Boende sker på Frösövallens vandrarhem i eget rum, möjlighet att ta med familj (mot kostnad) kan diskuteras. Boendet ligger på 3-5 min promenadavstånd från Sommarhagen och samma mäktiga utsikt kan njutas på båda ställen. Kostnader för mat står tonsättaren själv för. 

Tillgång till instrument/arbetsrum
Tonsättaren får tillgång till Peterson-Bergers flygel obegränsat under de tider som museet är stängt samt enligt schema som koordineras med visningsverksamheten. Det finns även tillgång till arbetsrum/piano på Frösövallens sommarkyrka.

Resebidrag
FST erbjuder resebidrag till tonsättarens resekostnader (inom Sverige).

För vidare upplysningar, kontakta
Annica Sand
, projektledare
E-post: annica.sand( at) houseofnewideas (dot) com 
Telefon: +46 0)707 17 23 87

Välkommen att ansöka om Tonsättarresidens vid Wilhelm Peterson-Bergers Sommarhagen här.