2018-01-15

Tonsättare kan söka medel till jubileumskonserter

För att stimulera och involvera svenska tonsättare i FST:s hundraårsjubileum har Föreningen Svenska Tonsättare inrättat ett nytt projektstöd under jubileumsåret: ”Nya konserter under FST:s hundraårsjubileum 2018”. Utlysningskriterierna finns att läsas här och ansökningsformuläret hittar du här  #fst100