2019-06-11
Foto: Elias Sjögren

Till minne av Sven-David Sandström

Idag lyssnar vi på fyra kärlekssånger, Four Songs of Love, och hyllar Sven-David Sandströms betydelsefulla gärning inom svenskt musikliv.

Tonsättare efter tonsättare skickar sina hälsningar till FST och berättar om hans värme, humor, intellekt, energi, generositet och lyhördhet. Sven-David var den bäste vägledaren, alltid åt rätt håll, alltid uppmuntrande och insiktsfull. Samtalen var intressanta och reflekterande och de tog vändningar som aldrig gick att förutspå.

Det var oerhört viktigt för Sven-David att driva på för att de nu verkande tonsättarna skulle vara synliga, ha legitimitet och ta plats i kulturlivet. Han drev detta på olika sätt och i de sammanhang han befann sig i, som känd tonsättare, lärare, medskapare av Gotlands Tonsättarskola, i Kungl. Musikaliska Akademien, i kyrkan, i körerna, ja överallt där han fanns och verkade.

Stort tack för musiken men också för förmånen att få arbeta och umgås med dig. Våra varmaste tankar går till Sven-David Sandströms familj.