2018-05-02
Föreningen Svenska Tonsättare

Elever från Kulturskolan Lund komponerar för Sveriges Radios Symfoniorkester

Lördagen den 5 maj uruppförs musik komponerad av elever från Kulturskolan Lund av Sveriges Radios Symfoniorkester i Berwaldhallen. Verken har komponerats i ett samarbetsprojekt med Kulturskolan Lund som en del av Föreningen Svenska Tonsättares arbete med konstmusik för unga och jubileumsfirandet #FST100.

Berwaldhallen slår upp dörrarna på vid gavel och välkomnar till Öppet Hus mellan kl 11 och 15:45 med en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar. På programmet står konserter med Stockholms Ungdomssinfonietta, Västerorts Ungdomssymfoniker och El Sistema. Som avslutning uruppförs de fem nyskrivna verken av Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av David Björkman och Christoffer Holgersson.

Våren 2017 genomfördes projektet ”Kulturskolan Contemporary" av Kulturskolan Lund i samarbete Föreningen Svenska Tonsättare, som en del av festivalen Lund Contemporary. Det kom att omfatta tio konserter med nyskriven musik av elever, lärare och kompositörer i närområdet. Projektet blev mycket uppskattat och fortsatt samarbete planerades.

Detta har nu, ett år senare, resulterat i att fem elever från Kulturskolan Lund i åldrarna 12-20 blivit inbjudna att skriva musik till Sveriges Radios Symfoniorkester. Eleverna har arbetat under ledning av tonsättarna Humam Awad och Håkan Carlsson, båda verksamma vid Kulturskolan Lund, samt vid ett flertal tillfällen fått handledning av tonsättaren Catharina Backman. I förberedelsearbetet ingick även ett introduktions- och konsertbesök på Berwaldhallen samt ett inspirationsmöte med Victoria Borisova-Ollas.

– Vi har under många år bedrivit projekt som främjar samarbete mellan tonsättare och skolvärlden. Vi arbetar för att uppmärksamma konstmusiken i skolan och stödjer den nya generationen tonsättare, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

Ur programmet i Berwaldhallen den 5 maj 2018:
Kl. 15.00-15.45: Konsert med Sveriges Radio Symfoniorkester
Sam Sonnerfeldt: Svit för orkester
Melina Ramberg: Solitude
Selma Ehlde: Aprilväder
Elsa Storlind: Backyard
Tove Kindblom Carlson: And my spirit lets you in

Unga tonsättare kommenterar sina verk:

– Backyard började som en motivstudie på en kompositionslektion, och när jag fick erbjudandet att vara med i kompositionsprojektet blev studien grunden till stycket. Enträget arbete och med stor hjälp och stöd från lärare Håkan Carlsson, mynnar det nu ut i musiken…, säger Elsa Storlind.

– Jag har arbetat fram 3 korta stycken med tre helt olika karaktärer: en drömsk vals med inslag av sorgsenhet; en marsch som blandar melankoli och styrka; en friare form som är mer modern, dynamisk, mollstämd och full av konstraster. Styckena tar fasta på inspiration från klassiska verk och skapar starka melodier som sedan pusslas ihop till enheter. Det är just den kreativa processen som fångat mig till att börja komponera på egen hand, säger Sam Sonnerfeldt.

Programmet görs i samarbete med Sveriges Radios Symfoniorkester/Berwaldhallen, Kulturskolan Lund och Föreningen Svenska Tonsättare och ingår i #fst100.


För hela programmet och medverkande se http://www.berwaldhallen.se/konsert/oppet-hus/