2017-12-23

Stor satsning på svenska tonsättare under Svensk Musikvår 2018 – festivalen för svensk konstmusik, 15-23 mars

För tredje året i rad arrangeras Svensk Musikvår – festivalen för svensk konstmusik. Det sammanfaller med Föreningen Svenska Tonsättares 100-årsjubileum, vilket kommer att uppmärksammas i programmet. Årets festival omfattar ett fyrtiotal konserter och seminarier och pågår mellan 15 och 23 mars på olika kulturscener i Stockholm.

– Det har hänt något med synen på nutida konstmusik. Det är fantastiskt vilken respons vi har fått från musiker, konsertarrangörer och andra som är involverade i musiklivet. Entusiasmen, engagemanget, lusten och nyfikenheten på den musik som skapas idag är verkligen stor, inte minst från publiken, säger festivalens initiativtagare, saxofonisten Jörgen Pettersson.

Svensk Musikvår har på bara några år etablerats som en unik årlig manifestation för vår tids musik. Den drivs av musiker och tonsättare som alla brinner av lusten att dela med sig av sitt arbete. Liksom tidigare år sker festivalen i samarbete med flera av landets största konsertinstitutioner, organisationer och musikscener. Invigningen sker i Berwaldhallen, sedan följer konserter under de nio intensiva dagarna på Kungliga Operan, Konserthuset Stockholm, Studio 2 i Radiohuset, Fylkingen, Kungliga Musikhögskolan, Folkoperan, Musikaliska, Storkyrkan och Jacobs kyrka. Ytterligare spelplatser tillkommer.

– År 2018 firar Föreningen Svenska Tonsättare 100 år. Svensk Musikvår blir en utmärkt mötesplats för våra tonsättare, musiker och publik. Vi kommer att manifestera såväl ny som äldre svensk musik och visa på bredden och rikedomen inom det konstmusikaliska området, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

För att göra musiken tillgänglig för så många som möjligt kommer det även i år att vara fri entré till de allra flesta konserterna och evenemangen. Svensk Musikvår – festivalen för Svensk Konstmusik – pågår på fler än tio spelplatser och scener under 15–23 mars 2018 i Stockholm. I anslutning till konserter arrangeras workshops och seminarier.

Initiativtagare och huvudman för Svensk Musikvår är Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53. Konstmusikfestivalen görs i samarbete med Folkoperan, Fylkingen, Föreningen Svenska Tonsättare, Konserthuset Stockholm, Kungliga Musikhögskolan, Kungliga Operan, Musikaliska, Svenska Kyrkan och Sveriges Radio/Berwaldhallen. Huvudfinansiär är Musikverket.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Jörgen Pettersson, jorgenpettersson@hotmail.com, tel. 070-552 34 22
Mattias Rodrick, rodrick@bredband.net, tel. 073-567 52 80