2013-11-03

Sten Hanson har avlidit

Sten Hanson avled den 1 november 2013.
Han föddes den 15 april 1936 i Klövsjö. Sedan början av 1960-talet arbetade Sten Hanson med experimentell musik, litteratur och konst. Som tonsättare var han autodidakt.

1973 invaldes han i Föreningen svenska tonsättare och var föreningens ordförande 1984-1994. Han ägnade sig åt både instrumental, vokal och elektroakustisk musik och hans musik har framförts i radio, TV, vid utomhusevenemang och på konserter. Han turnerade mycket både som artist och föreläsare runt om i världen. Tidigt insåg han bandspelarens betydelse för poesins förnyelse, och att text-ljud-kompositioner kunde bryta den isolering en författare inom ett litet språkområde ofta känt. 

Länk till Sten Hansons biografi på Svensk musik.
Länk till Sten Hanson på Wikipedia.