2018-11-29

​Kent Olofsson, Anna Petrini och Karin Starre tilldelas konstmusikpriser

Idag, den 29 november delas Rosenbergpriset, FST:s Interpretpris och Musikens Möjliggörare ut vid Föreningen svenska tonsättares hundraårsjubileum på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Rosenbergpriset, som uppmärksammar en tonsättare med betydelsefull och nyskapande verksamhet bakom sig tilldelas Kent Olofsson. Interpretpriset går till Anna Petrini och Musikens möjliggörare prisar Karin Starre.

Rosenbergpriset tilldelas tonsättaren Kent Olofsson
Rosenbergpriset, instiftat 1982 av FST, delas ut till en tonsättare med betydelsefull och nyskapande verksamhet bakom sig. Prissumman är 75 000 kr.

Motiveringen lyder: 
För en rik konstmusikalisk verksamhet inom de flesta genrer. En lång karriär full av ständigt nytänkande inom allt från elektroakustisk musik till forskning och skapande av musikdramatik.

- Det känns helt fantastiskt att få Rosenberg-priset för min konstnärliga verksamhet, där det jag arbetat intensivt med så länge uppmärksammas, detta att pröva nya former för komposition, nya sammanhang, att sammanföra olika musikaliska element och stilar och att arbeta med olika konstformer, säger Kent Olofsson.

Interpretpriset tilldelas blockflöjtisten Anna Petrini
FST:s Interpretpris, instiftat 1982, delas ut till musiker, ensembler, körledare eller dirigenter som särskilt utmärkt sig genom att framföra samtida konstmusik. Prissumman är 50 000 kr.

Motiveringen lyder:
Anna Petrini har genom sitt utforskande av framför allt paetzold-flöjtens möjligheter inspirerat och initierat en mängd samarbeten med både svenska och internationella tonsättare, och därmed lett konstmusiken i nya riktningar.

- Vilken ära att få motta FST:s Interpretpris! Jag känner förstås extra värme i hjärtat när priset kommer från musiklivet och konstnärerna själva, det betyder mycket, säger Anna Petrini.

Musikens möjliggörare tilldelas verksamhetsledaren Karin Starre
Priset Musikens Möjliggörare, instiftat 2010, utdelar FST till en konsertarrangör eller producent vars insatser varit av stor betydelse för nutida konstmusik. Priset innebär att mottagaren får beställa ett musikverk till ett värde av 50 000 kronor.

Motiveringen lyder:
Med hängivenhet och kunskap har Karin Starre som verksamhetsledare på den auditiva teatern Audiorama och producent för Samtida Musiks projekt Min Granne Tonsättaren, medverkat till ett stort antal framföranden och uruppföranden inom elektroakustisk och nutida konstmusik och därigenom nått nya publikgrupper, inte minst barn och unga.

- Titeln på priset tycker jag är så fantastiskt fint i sig, Musikens Möjliggörare. Med det här priset i ryggen ser jag med stor entusiasm fram mot 2019. Nya beställningar, nya samarbeten och en rad nya verk och produktioner. Musik, hörspel och ljudkonst som kommer att möta en publik på olika platser och olika åldrar, säger Karin Starre. 

Kent Olofsson är en tonsättare med en omfattande konstnärlig produktion. Han har komponerat närmare 200 verk som spänner över ett brett fält av genrer, ensembletyper och sammanhang: orkester, kammarmusik, elektroniskt, vokalt, musikteater och samarbeten med konstnärer inom olika områden. Det senaste decenniet har han låtit sitt komponerande ,som tidigare främst var fokuserat på konsertmusik, förflytta sig till nya kontexter och nya scenrum. Hans kompositoriska idéer, metoder och uttryck har fått möta, påverka och påverkas av olika former av ny scenkonst, en konstnärlig resa som format nya insikter och riktningar för musikalisk komposition. Detta beskrivs och undersöks i hans konstnärliga avhandling ”Composing The Performance” från 2018. 

Anna Petrini är verksam som solist och kammarmusiker både inom nutida musik och tidig musik. Hon konserterar i Sverige och internationellt. Petrini fick stor uppmärksamhet för cd:n Crepuscolo (Grammisnominerad) där hon spelar kontrabasblockflöjt, modell Paetzold. I sin ambition att vidga blockflöjtsrepertoaren samarbetar hon ofta med tonsättare och har uruppförd en mängd specialskrivna verk. Att se sitt instrument genom någon annans ögon kastar nytt ljus på såväl möjligheter som omöjligheter och berikar den konstant pågående process det innebär att vara musiker. Petrini samarbetar gärna över genrernas och konstformernas gränser och inspireras av att placera sitt instrument och konstmusiken i oväntade sammanhang. 

Karin Starre är verksamhetsledare och projektledare på Audiorama. Hon har en bakgrund inom Stockholms musik- och teaterscen och har tidigare arbetat på bland annat Riksteatern, Östgötateatern, Operan, Örebro länsteater och Dramaten. Under åren på Kulturvetarlinjen i slutet av 90-talet och början på 2000-talet föddes idén om en ljudande scen, ett rum där besökaren skulle omslutas av ett dramaturgiskt bearbetat ljud genom ett surroundsystem – 2007 startades bolaget Auditiva Teatern AB – Audiorama. Karin Starre frilansar även som producent och projektledare i externa projekt. 

Starre har jag en stark tro till konsten och dess förmåga att ta fatt på allt det som inte alltid går att nå, det svårbegripliga i livet. I sin komplexitet kan ett ljudverk bli den metafor, ett verktyg eller en nyckel till det oförklarliga som inte går att vara utan eller undgå. Audiorama vill om det är möjligt, förmedla den nyckeln till sina besökare och sin publik. Som producent och arrangör ser hon det som livsviktigt –att hålla fast vid att konsten måste få vara just konst. 

Prisutdelningen sker vid  Föreningen svenska tonsättares hundraårsjubileum på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 29 november. Prisutdelare är Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen svenska tonsättare.

Bilden:
Karin Starre (uppe till vänster). Foto Mattias Ek/Stockholm stad. Licens
Kent Olofsson (nere till vänster) Foto Jörgen Dahlqvist.
Anna Petrini (höger) Foto Arne Hyckenberg.