2019-10-28
Ordförande Martin Jonsson Tibblin presenterar repertoarstatistik vid Nordic Orchestra Conference i Köpenhamn.

Repertoarpresentation vid Nordic Orchestra Conference

I förra veckan var vi inbjudna av Nordic Orchestra Conference att presentera den nordiska aktuella repertoarstatistiken tillsammans med våra systerorganisationer, Norsk Komponistforening och Dansk Komponistforening. Det var värdefullt att diskutera statistikutfallet med nordiska konserthus- och programchefer i Köpenhamn.

Efter tre innehållsrika dagar vid konferensen i Köpenhamn kan vi konstatera att musikinstitutionerna i Norden lever under liknande villkor och hanterar samma utmaningar. Därför blir det allt viktigare att prioritera omvärldsbevakning och söka fruktbara samarbeten över nationsgränserna; för att bättre möta omvärldens krav, utveckla repertoarläggnigen och nå ut till publiken och bli samhällsrelevanta. 

- Tillsammans kan vi verka för att underlätta förutsättningarna för institutionerna att sambeställa fler verk av nordiska tonsättare. Det skapar ett vitalt musikliv, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare. 

Det var den 43:e upplagan av Nordic Orchestra Conference som arrangerades av branschorganisationen DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner och hölls i Royal Opera House i Köpenhamn.