2020-08-24
Foto: Regeringen.

Regeringen vill anslå 1,5 miljarder till kulturen i ytterligare krisstöd

Regeringen vill anslå 1,5 miljarder kronor för kulturen för år 2020 inom ramen för budgetförhandlingarna mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Beskedet meddelades av kultur- och demokratiminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg vid regeringens presskonferens den 21 augusti 2020.

Kulturministern nämnde även att ambitionen att stötta egenföretagare inom kulturbranschen också står på agendan för regeringen.

Vidare förbereder regeringen en ändring i förbudsförordningen som kommer att möjliggöra genomförande av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 deltagare. Förslaget ska skickas på remiss till FHM och andra relevanta parter. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 oktober 2020. För mer information, se här

Här kan du ta del av hela förslaget i "Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"