2022-05-23
FST:s årsredovisning 2021. Fotocollage: Tegel och Hatt.

Rapport från FST:s årsstämma 2022

Omkring 70 medlemmar deltog på FST:s stämma och cirka 90 personer var med på föreningsmiddagen fredagen den 29 april i Bryggarsalen i Stockholm.

Efter två år kunde FST:s medlemmar äntligen mötas fysiskt igen och njuta av god mat, gemenskap och tillvaro med högklassig musik, tal och en prisutdelning tillsammans med hedersmedlemmar och medverkande musiker. Det var första gången i FST:s historia som ett så kallat hybridmöte anordnades. Röstberättigade medlemmar kunde välja att delta fysiskt eller digitalt. Röstningsförfarandet skedde via voteringssystemet VoteIT. I samband med stämman anordnades även ett välbesökt seminarium om licensiering och en uppskattad föreläsning i marknadsföring. 

Styrelseledamöterna Johan Blixt, Johan Svensson och Marcus Wrangö omvaldes för en period om två år, enligt valberedningens förslag. Jenny Hettne hade förklarat sig ej stå till förfogande för omval och till ny styrelseledamot valde stämman Tebogo Monnakgotla, enligt valberedningens förslag. 

FST:s styrelse består nu i sin helhet av (mandattid i parentes):            

Martin Jonsson Tibblin, ordförande (2023)
Johan Blixt (2024)
Dror Feiler (2023)
Ylva Fred, vice ordförande (2023)
Tebogo Monnakgotla (nyval, 2024)
Marie Samuelsson (2023)
Johan Svensson (2024)
Marcus Wrange (2024)

Till medlemsrevisorer nyvaldes för en period om två år Tony Blomdahl, ordinarie och Peter Bjuhr, omvaldes som suppleant för en period om ett år. Till auktoriserade revisorer omvaldes för en period om ett år Håkan Olsson Reising (KPMG), ordinarie, och Lena Krause (KPMG) omvaldes som suppleant.

Stämman valde följande medlemmar att ingå i FST:s valberedning för en period av ett år: Esaias Järnegard, sammankallande (omval), Ulrika Emanuelsson (omval) och Stefan Klaverdal (nyval).

Tidigare KLYS ordförande och skådespelare Marika Lagercrantz och studiochef för VICC EAM-studio Jesper Elén invaldes som FST:s hedersmedlemmar. 

Martin Jonsson Tibblin konstaterade i samband med föredragande av årsredovisningen:

–  När vi ser tillbaka på ett händelserikt och annorlunda år pågår samtidigt ofattbara grymheter i vår närhet. Egentligen vill vi bara blicka framåt, mot konstruktiva lösningar och ljusare tider. Vi är på väg ut ur den kulturskymning som konsekvenserna av pandemin orsakat med i praktiken näringsförbud för frilansande kulturskapare. Vi gav inte upp, tonsättare fortsatte att skriva musik och FST arbetade hårt för att skydda musikens kulturella värden och belysa vår ekonomiska och sociala situation.

Konstnärernas villkor har hamnat högt på den politiska agendan. Regeringen förstärkte kulturbudgeten med flera krisstöd för att kompensera ekonomiskt bortfall, men den stora utmaningen är kulturlivets återstart. Det är nödvändigt att politikerna tar ansvar och säkerställer att kulturskapare kan fortsätta verka professionellt. Scenerna har öppnat upp för en stor publik och jag ser fram emot att träffas på riktigt och i gemenskap få möta musiken i det fysiska rummet, där den verkliga konsten blir till.

Ta del av FST:s årsredovisning 2021 här nedan.