2021-05-04
Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.

Rapport från FST:s årsstämma 2021

Så har vi formellt lagt år 2020 bakom oss. Cirka 50 medlemmar var på plats online när FST anordnade sin digitala årsstämma den 20 april 2020.

Årsmötet skedde i form av en videokonferens genom e-mötesverktyget Zoom och omröstningsverktyget VoteIT. ​"Stämman gick bra, men självklart blir det avslaget med digitala årsmöten. Att tala in i en skärm utan dynamik och respons från en fysisk åhörarskara är märkligt och svårt att vänja sig vid. Låt oss hoppas att nästa stämma blir 'som vanligt' igen, konstaterade FST:s ordförande, Martin Jonsson Tibblin, som omvaldes som ordförande för en period om två år. 

Styrelseledamöterna Marie Samuelsson och Dror Feiler omvaldes för en period om två år, enligt valberedningens förslag. Maria Lithell Flyg hade förklarat sig ej stå till förfogande för omval och stämman biföll valberedningens förslag till en ny ledamot, Ylva Fred

FST:s styrelse består nu i sin helhet av (mandattid i parentes):            

Martin Jonsson Tibblin, ordförande (2023)
Johan Blixt (2022)
Dror Feiler, vice ordförande (2023)
Ylva Fred (nyval, 2023)
Jenny Hettne (2022)
Marie Samuelsson (2023)
Johan Svensson (2022)
Marcus Wrange (2022)

Till medlemsrevisorer omvaldes för en period om ett år Kent Tankred, ordinarie och Peter Bjuhr, suppleant. Till auktoriserade revisorer omvaldes för en period om ett år Håkan Olsson Reising (KPMG), ordinarie, och Lena Krause (KPMG) valdes som suppleant.

Stämman valde följande medlemmar att ingå i FST:s valberedning för en period av ett år: Ulrika Emanuelsson (nyval), Esaias Järnegard (omval) och Ylva Skog (omval).

Gitarristen Mårten Falk, violinisten, pedagogen och förläggaren Kjell-Åke Hamrén, dirigenten Christian Karlsen och blockflöjtisten Anna Petrini invaldes som FST:s hedersmedlemmar. 

FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin, konstaterade i samband med föredragande av årsredovisningen:

–  Vi lägger ett annorlunda år bakom oss. Ett år präglat av oro, prövningar, stora omställningar och krishantering. Ett år som få av oss tidigare upplevt. Sedan i mars 2020 då pandemin var ett faktum drabbades vårt samhälle med förödande konsekvenser för verksamheter, familjer och individer. Fastän året präglades av ovisshet och ensamhet, har det möljiggjort nya, konstruktiva, flexibla och strategiska arbetssätt. 

Många delar av vår utåtriktade verksamhet har snabbt ställts om; aktiviteter som innebar fysiska möten har skjutits upp eller genomförts i nya digitala forum. Men framförallt har vi ägnat oss åt analys och påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter. Vi har agerat kraftfullt. Otaliga är de dialogmöten vi haft med beslutsfattare för att förklara vår situation och konsekvenserna av ett nedstängt kulturliv, nu och framåt. Politiken har lyssnat och tagit snabba beslut med mer eller mindre träffsäkra resultat för oss tonsättare och kulturlivet i stort. Under året har FST samverkat med många aktörer i musiklivet, stärkt befintliga relationer och byggt nya allianser. År 2020 lärde oss att samarbete, solidaritet och sammanhållning är de enda sätten att åstadkomma kraftfulla och varaktiga förändringar. 

Slutligen är jag glad och stolt över att vi kunde genomföra beställningen av ett kollektivt kompositionsprojekt: de 107 svenska tonsättarnas musikaliska stafett Mosaic Tales I-III framfördes på Konserthuset Stockholm den 1 december och direktsändes i Konserthuset Play. Tillsammans skapade vi ett bestående konstnärligt tidsdokument – en reflektion av den speciella tillvaron. 

Martin Jonsson Tibblin tackar för fortsatt förtroende och ser fram emot ytterligare två händelserika och utmanande år i rollen som ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare. 

Ta del av FST:s årsredovisning här nedan.