2019-03-18
Foto: SPUK, Fotograf: Anne Ruponen

Presentationsdagar för ny svensk körmusik

Anmälan senast 1 april​
I syfte att utöka och berika den svenska körrepertoaren samt att skapa kontakter mellan tonsättare och kördirigenter arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare, för första gången i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare och Svensk Musik presentationsdagar av Ny Svensk Körmusik. Detta ingår i körledarkonventet i Lund den 18-20 oktober 2019, som även sammanfaller med Lunds kördagar i regi av Musik i Syd med stöd av Lunds kommun.

Utlysning

Stimanslutna tonsättares verk kan anmälas. Såväl tonsättare som förlag kan anmäla verk. Tonsättare som önskar delta anmäler ett verk a cappella om ca 3-6 minuter som inte är äldre än 10 år. Körpartitur skall vara deponerat hos Svensk Musik (Information om Svensk Musik -  läs mer.) eller utgivet av förlag. Tonsättaren kan skicka in maximalt ett verk per besättning

Verken kommer att framföras i följande 6 besättningar:

  • Barnkör 1 - 3 stämmor
  • Blandad ungdomskör 3 - 6 stämmor
  • Flickkör 3 - 6 stämmor
  • SATB 4 - 8 stämmor
  • TTBB 4 - 8 stämmor
  • SSAA 4 - 8 stämmor

Anmälan av verk

Anmälan görs endast genom detta Anmälningsformulär, senast 1 april 2019 kl 24.00. Observera att komplett material måste vara deponerat på Svensk Musik eller utgivet av förlag innan anmälan kan ske (skicka alltså inga partitur till FST:s kansli).

En fristående kommitté väljer ut en bank av verk ur vilken varje dirigent väljer ett stycke som kommer att framföras under Körledarkonventet i Lund den 18-20 oktober 2019. 

FST kan inte garantera att tonsättarna ges möjlighet att närvara vid repetitioner då körerna kan komma att repetera vid annat tillfälle än i anslutning till konserten. Vill tonsättaren närvara vid repetition kan FST förmedla kontakten mellan tonsättaren och dirigenten. Om repetitionstillfället inte sker under presentationsdagen står tonsättarna själv för resa och boende.

Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot resa och övernattning för tillresande tonsättare. Inspelning av konserten kan förekomma i promotionsyfte.

Partitur av medverkande stycken samt andra verk av tonsättarna kommer att finnas tillgängliga på plats och utvalda tonsättare presenteras av Svensk Musik i en trycksak. Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka och berika den svenska körrepertoaren.

Till presentationsdagen inbjuds medverkande tonsättare att närvara vid konserterna samt vid en bikupa, (diskussionsgrupper) för att presentera sina verk och öppna för möten med landets körledare.

Har du några frågor vänligen kontakta: 
Katharina Lind, projektledare
E-post: Katharina.lind@fst.se


Man kan idag se en vilja hos svenska amatörkörer att sjunga mer ny svensk musik, samtidigt som det finns en önskan hos svenska komponister att få fler framföranden och beställningar av körer.

600 000 svenskar sjunger i kör, och bara i Lund fanns det 2013 över 120 körer enligt boken "Den sjungande staden", många av dem på mycket hög nivå och med utmärkelser i körtävlingar över hela världen. Det finns även en rik körtradition i och utanför Kulturskolan för barn och ungdomar.

För första gången arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare en presentationsdag för Ny Svensk Körmusik i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare och Svensk Musik. Den 18-20 oktober framför några av Sveriges namnkunniga amatörkörer, bl a barn- och flickkörer från Lunds Kulturskola, Lunds Vokalensemble, Carolinae Damkör, Lunds Studentsångare samt Lars-Erik Larsson-gymnasiet och St Petri ungdomskör mellan 6-10 körverk i syfte att utöka och bredda den svenska körrepertoaren.