2018-01-25

Presentationsdag ny svensk orkestermusik 2018 - ansök senast 12 februari

I syfte att utöka och berika den svenska orkesterrepertoaren, arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Musik och Jönköpings sinfonietta/Smålands Musik och Teater den 27 april en presentationsdag för ny orkestermusik i Jönköping.

För fjärde året i rad arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare en presentationsdag för ny svensk orkestermusik i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien och Svensk Musik. I år står Smålands Musik & Teater som värdar. Den 27 april framför Jönköpings Sinfonietta, under ledning av chefsdirigenten Christian von Gehren, 8-10 kortare verk i syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.

Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd och ansvariga från svenska orkestrar, svenska dirigenter och medverkande tonsättare. Presentation av medverkande tonsättare och partitur av framförda stycken kommer att finnas tillgängliga på plats, tillsammans med andra verk av tonsättarna.

Partitur av medverkande stycken, samt andra verk av tonsättarna kommer att finnas tillgängliga på plats. Utvalda tonsättare presenteras i en trycksak. Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka och berika den svenska orkesterrepertoaren.

Utlysning

Tonsättare som önskar delta (eller deras förlag) anmäler här in ett verk, eller utsnitt av ett verk, om maximalt 5-7 minuter, som inte är äldre än 10 år. Komplett material (partitur+stämmor) skall vara deponerat hos Svensk Musik eller utgivet av förlag. Maximalt ett verk per tonsättare. Anmälan senast den 12 februari via fomulär (se länk nedan). Maximal instrumentbesättning är Stråk: 44321, Blås: 2222-2211, Slagverk Piano. Verk utöver maxbesättning eller med specialinstrument, solister, elektronik eller liknande kommer inte att kunna tas med. Mer information om Jönköpings sinfonietta finns på Smålands Musik och Teaters hemsida

Anmälan av verk

Anmälan görs endast genom detta Anmälningsformulär, senast 12 februari 2018. Komplett material (partitur+stämmor) måste vara deponerat på Svensk Musik eller utgivet av förlag innan anmälan kan ske (skicka alltså inga partitur till FSTs kansli).

En fristående kommitté väljer ut de 10 verk som kommer att framföras den 27 april. Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot resa och övernattning för tillresande tonsättare. 

Frågor

Lisa Hansson, lisa.hansson@fst.se