2020-01-13
Norrbotten NEO. Foto: Marie Lundgren.

Presentationsdag för ny svensk kammarmusik 9 mars 2020

I syfte att utöka den svenska kammarmusikrepertoaren arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare för första gången en presentationsdag för ny svensk kammarmusik.

Programmet genomförs i samarbete med Norrbotten NEO, Konserthuset Stockholm, Kungl. Musikaliska Akademien och Svensk Musik i Konserthuset Stockholm. Den 9 mars framför Norrbotten NEO under ledning av Petter Sundqvist tio verk i syfte att sprida kunskap om ny svensk kammarmusik till representanter för svenskt musikliv. 

Följande tonsättares verk är utvalda: 

Henrik Denerin: Verzeitlichung
Mansoor Hosseini: Recycle 
Madeleine Isaksson: Isär 
Ivo Nilsson: 
SMOG 
Catharina Palmér: The thinking tree
Marie Samuelsson: I horisonter 
Jonatan Sersam: 
Sånger
Johan Svensson: Rita cirklar
Mirjam Tally: Warm life at the foot of the iceberg 
Andreas Zhibaj: Turdus Merula 

Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd och ansvariga från svenska orkestrar, svenska dirigenter och medverkande tonsättare. De utvalda verken spelas antingen i sin helhet eller i utsnitt. Samtliga framföranden spelas in och tillgängliggörs för de inbjudna. Presentation av medverkande tonsättare och partitur av framförda stycken kommer att finnas tillgängliga på plats, tillsammans med andra verk av tonsättarna. 

Om Norrbotten NEO
Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, som nu, landets enda i sitt slag och med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Ensemblen består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Musikerna fungerar också som stämledare i Norrbottens Kammarorkester och ingår i Piteå Kammaroperas uppsättningar. I syfte att verka för den svenska kammarmusikens utveckling beställer ensemblen fortlöpande nya verk och samarbetar både med yngre och mer väletablerade tonsättare, främst nationellt men även internationellt. 

För mer information, kontakta FST:s projektledare Katharina Lind, katharina.lind@fst.se