2023-03-22
Pär Lindgren tar emot priset vid Audioramas konsert under Svensk Musikvår 20 mars 2023.
Foto: Martin Jonsson Tibblin.

Pär Lindgren tilldelas FST:s Elektronmusikpris 2023

Tonsättaren Pär Lindgren tilldelas det första FST:s Elektronmusikpris. Priset om 75 000 kronor instiftades 2023 för att främja och synliggöra den elektroniska konstmusiken. Det belönar särskilda och betydande verk inom elektronmusik, elektroakustisk musik eller live-elektronisk musik, alternativt musik som i huvudsak innehåller elektroniska inslag.

Motiveringen lyder:

Elektronmusikpriset tilldelas tonsättaren till ett kraftfullt och innovativt verk som inspirerat och förundrat generationer av lyssnare och upphovspersoner. Verket är klangligt, rumsligt och flerdimensionellt med sofistikerad kontrapunkt i flera lager. Priset går till Pär Lindgren för verket 'Rummet' från 1980.

– Så fantastiskt att få det här priset. Det ger en rejäl skjuts för den mångfald av musik som går under beteckningen elektronmusik. Förhoppningsvis kommer det att vara till stor glädje för både lyssnare och utövare under många år framöver. Stort tack till FST, säger Pär Lindgren, mottagare av Elektronmusikpriset 2023. 

Elektronmusikpriset 2023 överlämnades av FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin vid Audioramas konsert under festivalen Svensk Musikvår i Stockholm den 20 mars 2023. Under kvällen framfördes det prisbelönade verket Rummet (1980) och Elektrisk musik från 1978.

– Många av oss hade påverkats av Lars-Gunnar Bodins idéer om att här fanns möjligheter att hitta nya och annorlunda sätt att förhålla sig till ljud och vad kompositionsmaterial kan vara. Det som kom att intressera mig personligen var vad som är unikt med elektronmusik, vad kan uttryckas i det här mediet, men absolut inte går att göra inom de traditionellt musikaliska ramarna. Rummet är det första försöket – experimentet – i en serie av mer eller mindre lyckade ansatser, men, verket är ett av de bättre resultaten tycker jag nog så här i backspegeln. Är det musik, ljudkonst, noise, buller eller kanske något helt annat? Personligen sluter jag som alltid ögonen och lutar mig tillbaka och ljudet blir till levande skulpturer i ett oändligt inre rum, kommenterar Pär Lindgren sitt verk Rummet.

Pär Lindgren (1952) är svensk tonsättare och kompositionspedagog. Han studerade komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på 1970-talet för bland andra Gunnar Bucht och Lars-Gunnar Bodin. Sedan 1980 har Lindgren undervisat vid KMH där han varit professor mellan 1998 och 2008. Därefter har han återgått till att vara lektor fram till 2016 och är numera frilansande. Han tilldelades Christ Johnson-priset 1987 för Shadowes that in Darknesse Dwell och 1996 för verket Oaijé.

Verket Rummet har kommit att beteckna en vändning i svensk elektronmusik. Verket kännetecknas av att de musikaliska skeendena utspelas på flera olika rumsnivåer samtidigt; flera djupdimensioner som kontrapunkterar varandra. Hand i hand med presentationen av olika rumsskikt går också en kompositionsteknik som Lindgren mer än någon annan har gjort till sin egen: synkronisationen, som innebär att flera musikaliska skeenden utlöses av en musikalisk parameter som återkommer med jämna eller ojämna mellanrum.