2020-10-15
Foto: Den röda kroppen, ©Iryna Hauska /Bildupphovsrätt 2020.
Sista ansökningsdag är torsdagen den 22 oktober!

Pågående utlysning av Konstnärsnämndens Krisstipendium 2

Vi påminner om Konstnärsnämndens "Krisstipendium 2" som kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom musik, teater, film, bild och form, dans och cirkus. Sökande ska även vara bosatt eller verksam i Sverige.

Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 är en del av det krisstöd regeringen beslutat om på grund av coronakrisen. Krisstipendiet ska stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. Från och med torsdagen den 8 oktober är Konstnärsnämndens utlysning öppen och avser #Krisstipendium, omgång 2. Sista ansökningsdag är torsdagen den 22 oktober.

Vem kan söka?
Krisstipendium 2 kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom musik, teater, film, bild och form, dans och cirkus. Sökande ska även vara bosatt eller verksam i Sverige. I formuläret efterfrågar Konstnärsnämnden om ”beviljat stöd av mindre betydelse”. Obs! att FST:s stipendier inte omfattas av "offentliga stöd som räknas in under EU-regeln" då FST är en medlemsorganisation. 

Stöd av mindre betydelse kan vara bidrag och subventioner från det offentliga. I samband med utlysningen och eventuellt beslut ska det framkomma om stödet räknas som stöd av mindre betydelse.  För mer information om stöd av mindre betydelse, se här

Hur söker man?
Ansökan görs via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem. Du måste ha e-legitimation för att söka online. Se mer här.

Beslut om medel
Beslut kommer att fattas i början av december. Samtliga beviljade Krisstipendier utbetalas innan årsskiftet.

Vidare info och kontakt
För mer information, se här eller kontakta Konstnärsnämnden via e-post: krisstipendium@konstnarsnamnden.se
Du kan även ta del av Konstnärsnämndens "Frågor och svar om Krisstipendium 2".