2018-10-05

Överklagan att vänta

Svea hovrätt meddelade idag, den 5 oktober, sin dom om Föreningen Svenska Tonsättares (FST) tidigare traditionsenliga julmiddag kunde betraktas som en muta och det blev en fällande dom. Förra året friades FST när tingsrätten prövade julmiddagen mot mutlagstiftningen.

- Jag är mycket förvånad över hovrättens dom som jag nu ska läsa igenom men självklart kommer domen att överklagas. Jag kan också konstatera att det inte var en enig domstol utan två domare ville behålla tingsrättens dom och fria, säger Henrik Hoffman, juridiskt ombud för FST:s tidigare ordförande Martin Q Larsson som är en av de åtalade.

Det var för fyra år sedan, 2014, som Riksenheten mot korruption initierade en förundersökning mot FST:s tidigare ordförande Martin Q Larsson om föreningens julmiddag skulle kunna anses som givande av muta.