2015-01-27

Operaantologin färdigställd

Den svenska Operaantologin färdigställdes i veckan, när Edition Suecia gav ut Svenska operaduetter & ensembler 1873-2013, 58 duetter och ensembler ur 47 operor av 38 svenska tonsättare, för röster och piano, i tre band. Tidigare har Edition Suecia publicerat de första fyra banden i antologin, vilka omfattar 147 arior från svenska operor, uppdelade på röstlägen, och denna utgåva kompletterar antologin. De flesta av ariorna presenteras för första gången för en större publik, och nu börjar arbetet med att sprida Operaantologin till sångare världen över.

Edition Suecia grundades av Föreningen Svenska Tonsättare 1930, och togs över av Svensk Musik 1965. Förlaget startades med ambitionen att ge ut verk komponerade av betydande svenska tonsättarna – något som gäller även idag. Detta rimmar bra med Svensk Musiks övergripande ambitioner att göra nyskriven konstmusik, jazz och visor tillgängliga för intresserade runt om i världen.

Svensk Musik är ett helägt dotterbolag till Stim, och arbetar med att tillgängliggöra svensk musik, genom:

  • katalogisering och arkivering av konstmusik
  • katalogisering och arkivering av huvudsakligen äldre populärmusik
  • produktion av stämmaterial till orkesterverk och verk för större jazzbesättningar
  • resebidrag till Stim-anslutna upphovsmän